Kampagnen er arrangeret af Fedtness for en gruppe Selvstændige Herbalife
Forhandlere

Regler og betingelser:

1. Der stilles ikke krav om køb af varer eller serviceydelser for at deltage
i lodtrækningen.

2: Deltageren skal være fyldt 18 år på det tidspunkt skemaet udfyldes, og
der må kun udfyldes et skema pr. person.

3: Lodtrækningen finder sted i november 2014, og vinderne vil få besked senest
14 dage herefter.

4: En liste over vinderne vil kunne rekvireres hos Fedtness.

5: Deltagelse i lodtrækningen gælder som tilladelse til at offentliggøre dit
navn, hvis du vinder.

6: Adgangen til at registrere oplysningerne er begrænset til de personer,
der er tilknyttet Fedtness Administration, som vil kontakte dig med den
information, du ønsker.

7: Konkurrencen er åben fra 1. november 2013 til 31. oktober 2014.

8: Skemaet skal være Fedtness i hænde senest 1. november 2014 adressen findes
www.fedtness.dk.

9: Fedtness er ikke ansvarlig for, for sent eller ikke fremkomne skemaer.